Skip to content Skip to navigation

PRODUCTION METHODS

Sfero Dökümde Mg Miktarı
SFERO DÖKÜM ÜRETİMİNDE MAGNEZYUM KATKI MİKTARININ HESAPLANMASI
Bentonitin Tanımı
Feİdispat1arin asit ortamda bozulmasından kaolinitv bazik ortamda bozulmasından montmorillonit minerali oluşur Hontmorillonit mineralinin diğer mineraller ile kalitesini bozmayacak şekilde yer değiştirmesine bentonit denir
Maca Bağlayıcıları Tanıtımı
Döküm teknolojisinin dövme, plastik, kaynak konstrüksiyon gibi di4jer rakip üretim metodlarına göre en belirgin ve alternatifi bulunamayan özelliği maça kullanarak komplike iç hacimleri kolaylıkla oluşturabilmesidir
Lamel Grafit Dökme Demirde Alaşım Etkisi
Lamel grafitli dökme demirler, dökme demirler sınıfının en önemli grubunu oluşturmaktadır. Bilhassa Birinci ve daha sonra da İkinci Dünya Savaşından sonra ilerleyen teknolojinin gereksinimlerine ayak uydurabilmek için? bu dökümlerin mekanik ve fiziksel özelliklerinde önemli ilerlemeler kaydedilmesi kaçınılmaz olmuştur
12